Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Szczecinku

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Szczecinku

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Szczecinku (ul. Polna dz. nr 22/10 obr. 8) wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi składającego się z 38 mieszkań (2241,1 / 1871,74m2 - z / bez pomieszczeń przynależnych).

- środki własne inwestora : 243 364,00 zł  (2,12%)
- środki własne beneficjenta wsparcia: 4 840 341,18 zł  (42,11%)
- wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z BGK: 6 409 658,82 zł  (55,77%)
- łącznie: 11 493 364,00 zł  (100,00%)