Budowa Otwartych Stref Aktywności w Szczecinku

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Szczecinku

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019

- wartość projektu: 122 803,20 zł
- dofinansowanie: 50 000,00 zł
- realizacja: 2019

Zadanie obejmowało budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Szczecinku w wariancie podstawowym. W wyniku jego realizacji powstały 2 bezpłatne, ogólnodostępne strefy sportowo rekreacyjne, których celem jest rozwijanie sprawności ruchowej i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu przez dzieci i dorosłych, ich budowa sprzyjać będzie także wielopokoleniowej integracji społecznej. Lokalizacje 2 stref w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych pozwoli na efektywne z niej korzystanie wielu mieszkańcom okolic ulicy Narutowicza i Kołobrzeskiej, a także korzystającym ze znajdujących się nieopodal ścieżek rowerowych.