Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

- wartość projektu: 3 993 834,70 zł
- dofinansowanie: 1 672 704,64 zł
- projekt zakończony w 2020r

Przedmiotem projektu była termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych należących do Miasta Szczecinek: ul. Winniczna 18, 20, 22, 28, 30, ul. Emilii Plater 15, ul. Armii Krajowej 17.

Zakres prac wykonanych w w/w budynkach:
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi;
- ocieplenie dachów z wymianą pokrycia;
- ocieplenie stropów;
- wymiana starych okien na nowe;
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, ocieplone;
- modernizacja instalacji C.O. – demontaż indywidualnych ogrzewań i montaż nowej instalacji grzewczej;
- instalacja doprowadzona do poszczególnych lokali z montażem indywidualnych liczników ciepła;
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej na częściach wspólnych (klatka schodowa, strych, piwnice);
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.