Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Projekt realizowany w partnerstwie z: Białogard, Choszczno, Kołobrzeg, Lębork, Pruszcz Gdański, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Tczew, Wałcz, Złotów
Lider projektu: Euro Innowacje sp. z o.o. / MTD Consulting Marcin Król z siedzibą w Poznaniu

Łączna wartość projektu: 2 371 142,45 zł
Dofinansowanie: 1 993 030,45 zł

 1. Cel projektu: Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 11 Urzędach JST z woj. zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i Wielkopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 402 kadr w ramach 7 zadań od 10.12 2018 do 30.06.2020.
 2. Główne rezultaty: Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami = 11 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców =11 
 3. Grupa docelowa: 11 Jednostek Samorządu Terytorialnego (miast średnich) JST (partnerzy projektu) z województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego 402 pracowników samorządowych JST (299K/103M)
 4. Zadania:
  • Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • Wdrożenie rozwiązań w 9 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach
  • Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 6 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją
  • Wdrożenie rozwiązań w 2 urzędach JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości
  • Doskonalenie kompetencji 93 kadr z 11 urzędów JST w obszarze podatków
  • Doskonalenie kompetencji 77 kadr z 11 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
  • Doskonalenie kompetencji 232 kadr w 10 urzędach JST w obszarach niezbędnych


Zakres zrealizowany przez Miasto Szczecinek:

 • wartość projektu: 219 246,84 zł
 • dofinansowanie: 182 786,20 zł
 • wkład własny niematerialny: 36 460,64 zł
 • projekt zakończony w 2020r

Zadanie 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.
Zadanie 2. Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.
Zadanie 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta.
Zadanie 5. Doskonalenie kompetencji w obszarze podatków i opłat.
Zadanie 6. Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami.
Zadanie 7. Doskonalenie kompetencji w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.