Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg

Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- wartość projektu: 13 744 925,62 zł
- dofinansowanie: 11 400 000,00 zł

Realizacja w latach 2022-2023.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną najpilniejsze inwestycje drogowe, polegające na budowie najważniejszych dróg na największych osiedlach mieszkaniowych w Szczecinku, tj.: oś. Marcelin i oś. Raciborki – w miejsce obecnych substandardowych dróg gruntowych, pozwalających na płynny i bezpieczny ruch w obrębie „noclegowni miasta” oraz przebudowę z rozbudową jednej z głównych arterii miasta - ul. Koszalińskiej.
Zadanie zawiera w sobie inwestycje drogowe o łącznej długości ulic: ~2230 mb