Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek

Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

- wartość projektu: 471 000,00 zł
- dofinansowanie: 423 600,00 zł
- realizacja od 01.06.2020 do 31.12.2022r

Przedmiotem projektu jest udzielenie do 60 grantów mieszkańcom miasta Szczecinek na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:
1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła.

Warunkiem przyznania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją ww. instalacji. W ramach projektu planuje się zlecenie wykonania do 70 świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które zostaną wykonane przez podmiot zewnętrzny. Grant przyznaje się ryczałtowo w wysokości 7,5 tys. zł

Nawet 7500 zł dopłaty do wymiany pieca - zobacz jak