Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek

Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

- wartość projektu: 2 900 790,82 zł
- dofinansowanie: 1 290 428,33 zł
- realizacja: 2017 - 2018

Projekt „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek” swoim zakresem obejmował budowę 7,04 km dróg rowerowych, które uzupełniają i łączą aktualnie istniejącą infrastrukturę rowerową na terenie Miasta Szczecinek. Zaprojektowane drogi rowerowe mają szerokość dostosowaną do możliwości, jakie stwarza dana lokalizacja oraz do zdiagnozowanego zapotrzebowania na danym odcinku. Infrastruktura została wykonana z materiałów najwyższej jakości, zapewniając użytkownikom wysoką jakość oraz poziom bezpieczeństwa. Nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej betonowej bez fazy, co zapewnia odpowiednią trwałość wybudowanych dróg rowerowych. W związku z koniecznością zapewnienia oświetlenia na dwóch odcinkach, wykonano oświetlenia LED. Powstała inwestycja w zakresie „czystego” transportu miejskiego przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Kontrakt Samorządowy dla Powiatu Szczecineckiego