Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

- wartość projektu 99 999,49 zł
- dofinansowanie 99 999,49 zł
- projekt zakończony w 2020r

Zakup i dostawa łącznie 130 tabletów (z akcesoriami) do zdalnej nauki dla uczniów z 5 szkół podstawowych