Burmistrz z absolutorium za 2017 rok – sesja z dnia 28.05.2018

16 głosami za, przy jednym wstrzymującym się i trzech przeciw burmistrz Jerzy Hardie-Douglas otrzymał wczoraj absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku.

Data Sesji: 
29.05.2018