O darmowych przejazdach i chlewni – sesja z dnia 07.05.2018

Uchwały w sprawie zbycia, przekazania w drodze darowizny i nieodpłatnego nabycia nieruchomości podjęte zostały podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Szczecinek. Przegłosowano także wysokość dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz ustalono wykaz kąpielisk na 2018 rok. Przyjęty został też miejscowy plan zagospodarowania „Sosnowa”.

Data Sesji: 
08.05.2018