Radni za poprawionym programem in vitro - sesja RM z 21.07.2017

Formalnością okazała się dzisiejsza sesja Rady Miasta Szczecinek podczas której głosowano nad przyjęciem programu zdrowotnego pn.: „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019”.

Przypomnijmy, że sesja została zwołana ponieważ po analizie programu przyjętego w dniu 10 lipca 2017 r. stwierdzono, że nie zawiera on wszystkich sugestii zaproponowanych przez prof. dr hab. n. med. Sławomira Wołczyńskiego, m.in. dotyczących procentowej wysokości dofinansowania kosztów, tj. do 80 %, a nie do 100%.

Ostatecznie poprawiony program poparło 11 radnych przy 3 głosach przeciw.

Data Sesji: 
21.07.2017