Radni za programem rehabilitacji seniorów - Sesja z dnia 16.10.2017

Przy jednym głosie wstrzymującym się i 17 za radni przyjęli na wczorajszej sesji program rehabilitacji szczecineckich seniorów, który będzie obowiązywał w latach 2017-2020. Zapewnia on możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych osobom, które nie otrzymały skierowania w ramach NFZ. Program ruszy jeszcze w listopadzie, a o tym w jakich placówkach będzie on realizowany dowiemy się po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Urząd Miasta w Szczecinku konkursu.

Data Sesji: 
17.10.2017