Radni za programem rewitalizacji - Sesja z dnia 17.01.2018

16 głosami za Rada Miasta Szczecinek przyjęła dzisiaj uchwałę dotyczącą uszczegółowienia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Poprawki, które do dokumentu zgłosił Urząd Marszałkowski dotyczyły głównie doprecyzowania części zapisów programu i nie miały większego wpływu na jego ogólny sens. Podobnie dyskusja toczona podczas kilkunastominutowej sesji w dużej mierze odnosiła się do kwestii proceduralnych, a nie samego meritum sprawy.

Data Sesji: 
17.01.2018