Zamówienia publiczne z roku 2023

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
06.06.2023STOP HOP poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa poprzez regulację studzienek na ulicach Szczecinka22.06.2023
31.05.2023Rozwój zielonego transportu publicznego w mieście Szczecinek poprzez zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami03.07.2023
26.05.2023Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w budżecie Miasta Szczecinek na 2023 rok 28.06.2023
25.05.2023Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”12.06.2023
19.05.2023Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku”29.05.2023
18.05.2023Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2023 r.05.06.2023
17.05.2023Budowa półpodziemnych "gniazd" na odpady segregowane na terenie Miasta Szczecinek05.06.2023
12.04.2023II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku28.04.2023
06.04.2023Budowa pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku21.04.2023
31.03.2023Rozwój zielonego transportu publicznego w mieście Szczecinek poprzez zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami18.05.2023
22.03.2023Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2023 roku04.04.2023
22.03.2023Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic będących w eksploatacji Miasta Szczecinek30.03.2023
21.02.2023Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Szczecinek w 2023 r.08.03.2023
07.02.2023Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic Miasta Szczecinek od marca 2023 r. do 29.02.2024 r.15.02.2023
01.02.2023Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej nr 5 im.Jana III Sobieskiego 09.02.2023
26.01.2023II i III etap rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku10.02.2023
19.01.2023Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku 03.02.2023
04.01.2023Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Szczecinek i jego jednostek organizacyjnych24.01.2023
22.12.2022Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie Miasta Szczecinek w 2023 roku05.01.2023

Archiwum zamówień publicznych: