Zamówienia publiczne z roku 2020

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
02.11.2020Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.02.12.2020
02.11.2020Budowa ulicy Prusa w Szczecinku17.11.2020
27.10.2020Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka w Szczecinku12.11.2020
26.10.2020Budowa drogi gminnej ul. Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 w Szczecinku10.11.2020
30.09.2020Przebudowa i rozbudowa budynku kina Wolność w Szczecinku15.10.2020
22.09.2020Przebudowa drogi i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej- Małpi Gaj w Szczecinku08.10.2020
25.06.2020Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu śmieciarka jednokomorowa z żurawiem HDS09.07.2020
18.05.2020Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Szczecinek04.06.2020
30.04.2020Budowa nowej drogi w miejscowości Szczecinek łączącej ul. Polną z ul. Kołobrzeską 21.05.2020
10.03.2020Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jez. Trzesiecko w Szczecinku w 2020 roku20.03.2020
05.03.2020Udzielenie długoterminowego kredytu w 2020 roku07.04.2020
13.02.2020Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2020 roku28.02.2020
30.01.2020Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek i jego jednostek w okresie 01.03.2020 r. – 28.02.2023 r.13.02.2020
21.01.2020Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w okresie od 15.02.2020 r. do 31.01.2021 r.04.02.2020
17.01.2020Usługa naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic będących w eksploatacji Miasta Szczecinek w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.24.01.2020
13.01.2020Budowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku-etap I27.01.2020
07.01.2020 Sprzątanie i utrzymanie czystości pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Szczecinek w okresie 01.02.2020 r. – 31.01.2022 r.15.01.2020

Archiwum zamówień publicznych: