Zamówienia publiczne z roku 2019

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
16.04.2019 Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek07.05.2019
11.04.2019Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2019 roku25.04.2019
04.04.2019Bieżące utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych na terenie Miasta Szczecinek w 2019 roku11.04.2019
29.03.2019 Budowa hali sportowej przy SP nr 1 w Szczecinku23.04.2019
28.03.2019Zakup sprzętu komputerowego04.04.2019
22.03.2019Budowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku12.04.2019
04.03.2019Wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej na jez. Trzesiecko w Szczecinku w 2019 roku18.03.2019
28.02.2019Budowa instalacji oświetlenia 6 obiektów na terenie miasta Szczecinek07.03.2019
28.01.2019Likwidacja ptasich gniazd wraz z zabiegami sanitarnymi04.02.2019
24.01.2019Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg bitumicznych na terenie miasta Szczecinek w 2019 roku08.02.2019
23.01.2019Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku14.02.2019
22.01.2019Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2019 roku05.02.2019
21.01.2019Dostawa loco Szczecinek narybku w roku 2019 (jezioro Trzesiecko i jezioro Wilczkowo) 14.03.2019
19.12.2018Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w 2019 r.03.01.2019

Archiwum zamówień publicznych: