Zamówienia publiczne z roku 2019

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
07.08.2019Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku21.08.2019
24.07.2019Budowa drogi rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 w mieście Szczecinek07.08.2019
19.07.2019Budowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku02.08.2019
15.07.2019 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku29.07.2019
26.06.2019Budowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku11.07.2019
19.06.2019Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku04.07.2019
24.05.2019Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek07.06.2019
13.05.2019Budowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku03.06.2019
10.05.2019Rozbudowa ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku27.05.2019
30.04.2019 Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek30.04.2019
24.04.2019Udzielenie długoterminowego kredytu w 2019 roku27.05.2019
16.04.2019 Poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego w mieście Szczecinek07.05.2019
11.04.2019Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2019 roku25.04.2019
29.03.2019 Budowa hali sportowej przy SP nr 1 w Szczecinku23.04.2019
22.03.2019Budowa wyciągu narciarskiego w Szczecinku12.04.2019
04.03.2019Wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej na jez. Trzesiecko w Szczecinku w 2019 roku18.03.2019
24.01.2019Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg bitumicznych na terenie miasta Szczecinek w 2019 roku08.02.2019
23.01.2019Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku14.02.2019
22.01.2019Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2019 roku05.02.2019
19.12.2018Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w 2019 r.14.03.2019

Archiwum zamówień publicznych: