Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w roku 2021 (12.05.2021)

Załączniki: