Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku – etap II (26.07.2021)

Załączniki: