Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z roku 2020

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
10.11.2020Wykonanie montażu i demontażu dekoracji świątecznych na terenie miasta Szczecinek17.11.2020
14.09.2020Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ordona – Boh. Warszawy w Szczecinku22.09.2020
01.09.2020Przebudowa ul. Wodociągowej w Szczecinku08.09.2020
19.08.2020Usługi społeczne na przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu przedmiotów przyrodniczych - przyrody dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku"07.09.2020
18.08.2020Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza w Szczecinku26.08.2020
23.07.2020Usługi społeczne na przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu informatyka dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” 14.08.2020
23.07.2020Usługi społeczne na przygotowanie wzorcowych materiałów szkoleniowych w zakresie modułu przedmiotów przyrodniczych - przyrody dla uczestników Projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku”14.08.2020
03.07.2020Budowa boiska sportowego przy ul. Kopernika w Szczecinku10.07.2020
28.05.2020Renowacja trzech tarcz zegara na wieży kościoła pw. Najwświętszej Marii Panny w Szczecinku08.06.2020
15.05.2020Dostawa 130 tabletów do zdalnej nauki dla uczniów z 5 szkół podstawowych21.05.2020
05.05.2020Budowa i rozbiórka fragmentów instalacji oświetlenia terenu w parku miejskim w Szczecinku18.05.2020
14.04.2020Dostawa 90 tabletów do zdalnej nauki dla uczniów z 5 szkół podstawowych 22.04.2020
02.04.2020Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Miasta Szczecinek w 2020 r.15.04.2020
18.02.2020Dostawa loco Szczecinek narybku w roku 2020 (jezioro Trzesiecko i jezioro Wilczkowo)10.03.2020
28.01.2020Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 10.02.2020 roku do 31.01.2021 roku04.02.2020

Archiwum zamówień publicznych: