Zamówienia publiczne z roku 2014

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
29.12.2014Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Szczecinka w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.201517.12.2014
18.12.2014Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2015 r18.12.2014
16.12.2014Przebudowa ulicy1-go Maja w Szczecinku - Etap II08.01.2015
15.12.2014Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od stycznia 2015 rok30.12.2014
12.12.2014Remont dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2015 r.29.12.2014
09.12.2014Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek 17.12.2014
09.12.2014Obsługa prawna Urzędu Miasta Szczecinek18.12.2014
05.11.2014Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek 15.12.2014
23.09.2014Budowa publicznego parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Waryńskiego -Bukowa w Szczecinku07.10.2014
11.09.2014Wykonanie budowy bieżni i skoczni do skoku w dal, przy ul. Wiatracznej w Szczecinku25.09.2014
09.09.2014Wykonanie przebudowy ulicy Armii Krajowej w Szczecinku - etap I23.09.2014
26.08.2014Wykonanie budowy bieżni i skoczni do skoku w dal przy ul. Wiatracznej w Szczecinku11.09.2014
22.08.2014Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Szczecinku08.09.2014
30.07.2014Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek 07.08.2014
22.07.2014Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku przy ul.Waryńskiego07.08.2014
18.07.2014Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych - nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2014 r.01.08.2014
16.07.2014Wykonanie rozbudowy z przebudową boiska wielofunkcyjnego w Szczecinku31.07.2014
08.07.2014Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Marcelin w Szczecinku24.07.2014
30.06.2014Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w t30.06.2014
16.06.2014Budowa iluminacji budynku Szkoły Muzycznej w Szczecinku30.06.2014
02.06.2014Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Raciborki w Szczecinku - Etap I.23.06.2014
19.05.2014Wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy zewnętrznej w Szczecinku02.06.2014
09.05.2014Odmulenie dna jeziora Trzesiecko przy przystanku tramwaju wodnego - Trzesieka28.05.2014
05.05.2014Przebudowa z rozbudową sieci deszczowej w ulicy Piłsudskiego w Szczecinku wraz z przebudową chodnika22.05.2014
30.04.2014Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinka 09.06.2014
24.04.2014Wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy zewnętrznej w Szczecinku15.05.2014
03.04.2014Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2014 r.17.04.2014
24.03.2014Przebudowa ulicy Radosnej w Szczecinku wraz z odwodnieniem - etap II08.04.2014
11.03.2014Wykonanie oświetlenia Parku Różanego oraz komunikacji wzdłuż rzeki Niezdobnej w Szczecinku25.03.2014
26.02.2014Remont dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2014 r.12.03.2014
19.02.2014Udzielenie długoterminowego kredytu02.04.2014
07.02.2014Przebudowa z rozbudową sieci deszczowej w ulicy Piłsudskiego w Szczecinku wraz z przebudową chodnika26.02.2014
05.02.2014Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Nizicę (Niezdobną) w Szczecinku :19.02.2014
30.01.2014Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w latach 2014-2016.14.02.2014
28.01.2014Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Straży Miejskiej28.02.2014
27.01.2014Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne ( śmietniki) z systemowych elementów selektywnej zbiorki odpadów10.02.2014
17.01.2014Wykonanie robót remontowych pomieszczeń ratusza w Szczecinku06.02.2014
15.01.2014Przebudowa dróg osiedla Koszalińska w Szczecinku - Etap II04.02.2014
13.01.2014Przebudowa ulicy Waryńskiego wraz z połączeniem z ulicą Pilską w Szczecinku - Etap II”03.02.2014
10.01.2014Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2014 r.10.01.2014

Archiwum zamówień publicznych: