Zamówienia publiczne z roku 2015

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
30.12.2015Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2016r.30.12.2015
29.12.2015„Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Szczecinka w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.201729.12.2015
29.12.2015Świadczenie usług transmisji danych monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek w okresie od stycznia 2016r. do 31.12.2018r.”.07.01.2016
22.12.2015Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2016r.07.01.2016
21.12.2015Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie styczeń-31.12.2016r.05.01.2016
15.12.2015 „Świadczenie usług transmisji danych monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.23.12.2015
11.12.2015Przebudowa ciągu komunikacyjnego plac Wolności - ul. 9-go Maja w Szczecinku14.01.2016
18.11.2015Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek30.11.2015
06.11.2015Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w t16.12.2015
16.09.2015Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego Jednostek oraz dla jednostek Powiatu Szczecineckiego 27.10.2015
30.07.2015Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2015 r.13.08.2015
24.07.2015Wykonanie stanicy wędkarskiej na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku07.08.2015
15.07.2015Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku29.07.2015
08.07.2015Wykonanie stanicy wędkarskiej na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku22.07.2015
07.07.2015Dzierżawa gruntu/ powierzchni użytkowej pod 2 automaty vendingowe09.07.2015
17.06.2015Wykonanie stanicy wędkarskiej na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku08.07.2015
09.06.2015Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na placówkach edukacyjnych w Szczecinku w25.06.2015
28.05.2015Wykonanie rozbudowy budynku sali gimnastycznej o segment lekkoatletyczny w Szczecinku15.06.2015
26.05.2015Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Szczecinku - II etap10.06.2015
04.05.2015Budowa ciągu pieszo jezdnego w ciągu ul. Brzegowej w Szczecinku21.05.2015
27.04.2015Budowa ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku - etap I14.05.2015
24.04.2015Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne z syst. el. selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem11.05.2015
14.04.2015Budowa oświetlenia ul. Harcerskiej, ul. Kwiatowej oraz ul. Słowiańskiej w Szczecinku29.04.2015
27.03.2015Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2015 r.10.04.2015
19.03.2015Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Mestwina do jez. Trzesiecko w Szczecinku wraz z remontem kolektora deszczowego w ul. 09.04.2015
16.03.2015Przebudowa odcinka drogi gminnej - ulicy Żeglarskiej w Szczecinku31.03.2015
11.03.2015Budowa oświetlenia ul. Harcerskiej, ul. Kwiatowej oraz ul. Słowiańskiej w Szczecinku.30.03.2015
02.03.2015Wykonanie rozbudowy z przebudową istniejącego boiska wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych przy ul Narutowicza19.03.2015
30.01.2015Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek w latach 2015 – 201716.02.2015
07.01.2015Budowa drogi publicznej komunikującej tereny spółek miejskich z ul. Cieślaka w Szczecinku.29.01.2015
02.01.2015Przebudowa ulicy1-go Maja w Szczecinku - Etap II08.01.2015
16.12.2014Przebudowa ulicy1-go Maja w Szczecinku - Etap II08.01.2015

Archiwum zamówień publicznych: