Zamówienia publiczne z roku 2016

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
29.12.2016Zapytanie ofertowe ws. kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych11.01.2017
04.11.2016Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek13.12.2016
11.08.2016Dostawa urn wyborczych dla Gminy Miasto Szczecinek19.08.2016
01.08.2016Dostawa nowego sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia regionalnego centrum tenisowego oraz basenu miejskiego w Szczecinku10.08.2016
20.07.2016Rozbudowy dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku28.07.2016
08.07.2016Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku18.07.2016
20.06.2016Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych - nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2016 r.05.07.2016
09.06.2016Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic: Dworcowa - Kolejowa- Wiśniowa w Szczecinku.30.06.2016
31.05.2016Montaż urządzeń podczyszczających wody deszczowe przy ul. Łukasiewicza-Harcerska oraz przy ul. Szymanowskiego w Szczecinku15.06.2016
30.05.2016Dokumentacja projektowa przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne23.06.2016
25.05.2016Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku"06.06.2016
25.05.2016Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności"06.06.2016
25.05.2016Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek"06.06.2016
16.05.2016Wykonanie iluminacji budynku Ratusza Miejskiego w Szczecinku”.02.06.2016
04.05.2016Dokumentacja projektowa odrestaurowania zabytkowej wieży ciśnień z adaptacją obiektu na obesrwatorium astronomiczne w Szczecinku25.05.2016
19.04.2016Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne z systemowych elementów selektywnej zbiórki odpadów wraz z dojazdem 04.05.2016
14.04.2016Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 w Szczecinku19.05.2016
11.04.2016Wykonanie izolacji przeciwwodnej pomieszczeń piwnic Muzeum Regionalnego w Szczecinku28.04.2016
17.03.2016Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2016 r01.04.2016
29.12.2015Świadczenie usług transmisji danych monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek w okresie od stycznia 2016r. do 31.12.2018r.”.07.01.2016
22.12.2015Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2016r.07.01.2016
21.12.2015Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie styczeń-31.12.2016r.05.01.2016
11.12.2015Przebudowa ciągu komunikacyjnego plac Wolności - ul. 9-go Maja w Szczecinku14.01.2016

Archiwum zamówień publicznych: