Zamówienia publiczne z roku 2017

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
22.12.2017Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2018 roku 07.03.2018
20.12.2017Dostawa narybku w roku 2018 (jezioro Trzesiecko i jezioro Wilczkowo) – zapytanie ofertowe14.03.2018
19.12.2017Świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta Szczecinek, w okresie od stycznia 2018 r. do 31.12.2019 r.28.12.2017
15.12.2017Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku05.01.2018
07.12.2017Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w 2018 r.21.12.2017
04.12.2017Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dokumentacji projektowej sali sportowej przy pl. Wazów w Szczecinku28.12.2017
29.11.2017Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dokumentacji projektowej wyciągu narciarskiego przy ul. Mikołaja Reja w Szczecinku06.12.2017
09.11.2017Zagospodarowanie części Lasku Komunalnego w Szczecinku23.11.2017
06.11.2017Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.12.12.2017
03.11.2017Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w terminie 02.01.2018 r. - 31.12.2018 r.11.12.2017
10.10.2017Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szczecinku26.10.2017
09.10.2017Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj26.10.2017
09.10.2017Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia obiektów na terenie miasta Szczecinek16.10.2017
06.10.2017Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń podczyszczających wody deszczowe przy ul. Ordona-Zamkowej w Szczecinku20.10.2017
31.08.2017Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne wraz z planetarium w Szczecinku21.09.2017
08.08.2017Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne wraz z planetarium w Szczecinku31.08.2017
04.08.2017 Dostawa i montaż urządzeń na miejskich placach zabaw na terenie miasta Szczecinek11.08.2017
19.07.2017Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2017 r.03.08.2017
17.07.2017Rozbudowa ulic Parkowa-Junacka-Drzymały w Szczecinku11.08.2017
06.07.2017 Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj28.07.2017
05.07.2017Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trzesieckiej, Cichej i Wypoczynkowej w Szczecinku20.07.2017
24.05.2017Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2017 r. 08.06.2017
24.05.2017Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne na terenie miasta Szczecinek w formule zaprojektuj i wykonaj08.06.2017
04.05.2017Przebudowa ulicy Żeglarskiej /drogi leśnej/ w Szczecinku23.05.2017
17.03.2017Bieżące utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych na terenie miasta Szczecinek w 2017r.29.03.2017
09.03.2017Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2017 roku24.03.2017
02.03.2017Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności21.03.2017
13.02.2017Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki - Jeziorna w Szczecinku07.03.2017
07.02.2017Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek28.02.2017
07.02.2017Wykonanie usług - wycena nieruchomości16.02.2017
03.02.2017Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w 2017 r.17.02.2017
01.02.2017Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2017 roku07.03.2017
30.01.2017Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2017 r. 14.02.2017
27.01.2017Budowa wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku23.02.2017
27.01.2017Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Szczecinek w latach 2017 – 202010.02.2017
25.01.2017Dostawa narybku w roku 201710.03.2017
19.01.2017Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek03.02.2017
12.01.2017Budowa ulicy Turystycznej w Szczecinku26.01.2017
29.12.2016Zapytanie ofertowe ws. kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych11.01.2017

Archiwum zamówień publicznych: