Zamówienia publiczne z roku 2018

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
19.12.2018Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Szczecinek w 2019 r.03.01.2019
29.11.2018Świadczenie usług transmisji danych monitoringu wizyjnego, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji miejskiej na terenie miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.07.12.2018
08.11.2018Dokumentacja projektowa rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku29.11.2018
05.11.2018"Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w terminie 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r.05.12.2018
22.10.2018Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Szczecinek o 3 nowe kamery29.10.2018
16.10.2018Budowa hali sportowej przy SP nr 1 w Szczecinku07.11.2018
03.10.2018Budowa instalacji oświetlenia 5 obiektów na terenie miasta Szczecinek09.10.2018
27.09.2018 Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne wraz z planetarium w Szczecinku 25.10.2018
25.09.2018 Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku10.10.2018
21.09.2018Wykonanie reprofilacji terenu ośrodka narciarskiego w Szczecinku 05.10.2018
21.09.2018Zakup drona ze stacją pomiarową oraz głowicą hybrydową 08.10.2018
12.09.2018Montaż urządzenia podczyszczającego wody deszczowe przy ul. Malborskiej w Szczecinku19.09.2018
03.09.2018Zakup drona wraz ze stacją pomiarową oraz głowicą hybrydową17.09.2018
28.08.2018Budowa wybiegu dla psów przy ul. Wodociągowej w Szczecinku31.08.2018
24.08.2018Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku10.09.2018
03.08.2018Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku20.08.2018
03.08.2018Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku, w formule zaprojektuj i wykonaj"10.08.2018
23.07.2018Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku13.08.2018
17.07.2018Wykonanie przebudowy budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne w Szczecinku07.08.2018
12.07.2018Montaż urządzenia podczyszczającego wody deszczowe przy ul. Malborskiej w Szczecinku – zapytanie ofertowe 18.07.2018
10.07.2018Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku ul. Krakowska 1 27.07.2018
03.07.2018Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych – nakładki bitumiczne na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku18.07.2018
26.06.2018 Wykonanie adaptacji budynku Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj17.07.2018
22.06.2018„Rozbudowa instalacji oświetlenia drogowego na Osiedlu Marcelin w Szczecinku”10.07.2018
05.06.2018Wykonanie adaptacji budynku Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj19.06.2018
05.06.2018 Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj22.06.2018
30.05.2018Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem na ognisko przy ul. Norwida/ Poświatowskiej - analiza rynku05.06.2018
28.05.2018Trampolina zewnętrzna – analiza rynku04.06.2018
14.05.2018Centralny plac zabaw w Szczecinku24.05.2018
08.05.2018 Wykonanie adaptacji budynku Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj 24.05.2018
07.05.2018Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia 11 obiektów położonych na terenie Miasta Szczecinek14.05.2018
23.04.2018Centralny plac zabaw w Szczecinku 04.05.2018
28.03.2018Bieżące utrzymanie (konserwacja, czyszczenie) istniejących rowów melioracyjnych na terenie miasta Szczecinek w 2018r.11.04.2018
26.03.2018Wykonanie remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku10.04.2018
23.03.2018Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego w Szczecinku06.04.2018
23.03.2018Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj09.04.2018
19.03.2018Wykonanie rozbudowy z przebudową boiska przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku12.04.2018
13.03.2018Wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2018 roku29.03.2018
01.03.2018Projekt - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach działania 2.5 16.03.2018
27.02.2018Wymiana 9 kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Szczecinek08.03.2018
21.02.2018Budowa instalacji oświetlenia 14 obiektów na terenie miasta Szczecinek08.03.2018
16.02.2018Wycena nieruchomości 201826.02.2018
16.02.2018 Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku08.03.2018
25.01.2018Przebudowa ulicy Ogrodowej w Szczecinku09.02.2018
17.01.2018Wykonanie kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku08.02.2018
15.01.2018 Wykonanie przebudowy ulicy Wilczkowskiej i drogi leśnej nr 8 stanowiącej przedłużenie ulicy Żeglarskiej w Szczecinku01.02.2018
12.01.2018Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.12.01.2018
10.01.2018Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie25.01.2018
08.01.2018Wykonanie remontu dróg nieutwardzonych na terenie miasta Szczecinek w 2018 roku23.01.2018
22.12.2017Wykonanie trzech zabiegów aeracji mobilnej na jeziorze Trzesiecko w 2018 roku 07.03.2018
20.12.2017Dostawa narybku w roku 2018 (jezioro Trzesiecko i jezioro Wilczkowo) – zapytanie ofertowe14.03.2018
15.12.2017Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku05.01.2018

Archiwum zamówień publicznych: