Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z roku 2021

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
18.11.2021Świadczenie usługi całodobowej Teleopieki domowej dla mieszkańców Miasta Szczecinek w 2022 roku02.12.2021
17.11.2021Wykonanie montażu i demontażu dekoracji świątecznych na terenie miasta Szczecinek24.11.2021
21.10.2021Budowa 5 instalacji elektrycznych na terenie miasta Szczecinek28.10.2021
21.10.2021Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i odwodnieniem ul. Ordona – Boh. Warszawy w Szczecinku28.10.2021
21.10.2021Wykonanie utwardzenia terenu na działce budowlanej przy ul. Witolda Pileckiego w Szczecinku27.10.2021
15.10.2021Rozbudowa ulicy Prusa w Szczecinku19.10.2021
22.09.2021Przebudowa ul. Wodociągowej w Szczecinku - etap II29.09.2021
15.09.2021Wykonanie zadania pn. "Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku ( budżet obywatelski )" 22.09.2021
09.09.2021Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Modrzewiowej w Szczecinku16.09.2021
27.07.2021Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku – etap II29.07.2021
19.07.2021Przebudowa ul. Jasnej w Szczecinku26.07.2021
12.07.2021Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku – etap II26.07.2021
08.07.2021Wymiana słupów oświetleniowych w Szczecinku15.07.2021
19.05.2021Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi ul. Koszalińskiej w Szczecinku02.06.2021
18.05.2021Instalacja 4 elektronicznych mechanizmów zegara na wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku27.05.2021
30.04.2021Remont chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu na terenie miasta Szczecinek w roku 202112.05.2021
23.04.2021Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Szczecinek30.04.2021
23.03.2021Bieżące utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych na terenie Miasta Szczecinek w 2021 roku30.03.2021

Archiwum zamówień publicznych: