Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Bieżące utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych na terenie Miasta Szczecinek w 2021 roku (30.03.2021)

Załączniki: