Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Instalacja 4 elektronicznych mechanizmów zegara na wieży kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szczecinku (27.05.2021)

Załączniki: