Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi ul. Koszalińskiej w Szczecinku (02.06.2021)

Załączniki: