Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Raciborki w Szczecinku – etap II (29.07.2021)

Załączniki: