Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP'

Powrót do listy zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP

Wykonanie zadania pn. "Małpi Gaj - parkingi przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku ( budżet obywatelski )" (22.09.2021)

Załączniki: