Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Szczecinek i jego jednostek oraz jednostek Powiatu Szczecineckiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (12.12.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zmiany treści SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: