Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Szczecinek w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. (12.01.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Zmiany treści SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Otwarcie ofert:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: