Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Wykonanie przebudowy ulicy Wilczkowskiej i drogi leśnej nr 8 stanowiącej przedłużenie ulicy Żeglarskiej w Szczecinku (01.02.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Zmiany treści SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: