Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Wykonanie adaptacji budynku Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku w formule zaprojektuj i wykonaj (17.07.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Zmiany treści SIWZ:
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: