Zamówienia publiczne

Powrót do listy zamówień publicznych

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku, w formule zaprojektuj i wykonaj" (10.08.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu:
SIWZ:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Zmiany treści SIWZ:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Otwarcie ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Odwołania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Unieważnienie postępowania:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
  • Obecnie brak dokumentacji odnośnie danego punktu.