Projekty

29.08.2022
Konsultacje rewitalizacji
Konsultacje społeczne projektu uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
22.08.2022
Koniec naboru uzupełniającego na laptopy
Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
22.08.2022
Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie...
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z wizytą w Szczecinku
17.08.2022
Nabór uzupełniający na 40 laptopów
Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
14.07.2022
Rozpoczynamy wydawanie komputerów
Laptopy trafią do rąk dzieci w ramach wsparcia dla dzieci z rodzin pegeerowskich