Burmistrz Miasta

Burmistrza Miasta Daniel Rak  DANIEL RAK

Do wyłącznej kompetencji Burmistrza należy nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu:

1. Planowania rozwoju miasta.

2. Pozyskiwania środków zewnętrznych i inwestorów.

3. Promocji Miasta.

4. Ochrony zdrowia.

5. Pomocy społecznej.

6. Polityki prorodzinnej.

7. Edukacji publicznej.

8. Kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania kultury.

9. Ochrony konserwatorskiej zabytków.

10. Ochrony i kształtowania środowiska.

11. Lokalnego transportu drogowego.

12. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałami Rozwoju i Nadzoru oraz Referatem Ochrony Środowiska, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Urzędem Stanu Cywilnego, Audytorem wewnętrznym, Głównym specjalistą ds. promocji i kontaktów z mediami, Inspektorem - Pełnomocnikiem do spraw uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi, Głównym specjalistą ds. informatyki.

13. Bieżącego funkcjonowania spółek KM Sp. z o. o., MEC Sp. z o.o., PWiK Sp. z.o.o., Muzeum Regionalnego, SAPiK i jednostek budżetowych: MJOO, MOPS, Straży Miejskiej .