Akty prawne

Akty prawne

Ustawy:

Uchwały:

  • Uchwała Nr XXX/284/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/522/

  • Uchwała Nr XXX/285/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/524/

  • Uchwała Nr XXXIII/310/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2021/1264/

  • „Uchwała Nr XIX/194/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/687/

  • Uchwała Nr XVIII/167/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r.
    w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2015/5486/