Gospodarka odpadami komunalnymi

17.09.2021
Wrześniowa zbiórka gabarytów
Zbiórka odbędzie się w dniach 20-27 września
18.08.2021
Sierpniowa zbiórka gabarytów
Prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dzień poprzedzający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
18.08.2021
Sierpniowa zbiórka odpadów
Prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dzień poprzedzający zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
17.05.2021
Zbiórka dużych odpadów
Zbiórka przeprowadzona będzie według harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00
16.04.2021
Wiosenna zbiórka gabarytów
Zbiórka przeprowadzona będzie według harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00