Gospodarka odpadami komunalnymi

10.07.2020
Zbiórka wielkich gabarytów
Prosimy o wystawienie zbędnego sprzętu w dzień poprzedzający zbiórkę
08.06.2020
Zbiórka dużych śmieci
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od przyszłego poniedziałku w godzinach 7.00-15.00
15.05.2020
Majowa zbiórka wielkich gratów
Akcja rusza w najbliższy poniedziałek
31.03.2020
Nowa opłata za wywóz śmieci!
Obowiązuje kwota 24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
20.01.2020
Po konsultacjach uchwał „śmieciowych”
W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne opinie i uwagi do projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek