Sesje Rady Miasta

17.12.2019
W czwartek sesja budżetowa
Początek obrad o godzinie 9:00. Zapraszamy!
26.11.2019
Zapraszamy na sesję Rady Miasta
Początek obrad o 9:00
15.11.2019
Radni o pomocy dla pracowników OPAK-u
Początek obrad o godzinie 15.00
20.09.2019
Na sesji o programie „Teleopieki”
Początek obrad w czwartek o 9:00. Zapraszamy!
21.06.2019
Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium
D. Rak: - Dziękuję za udzielone mi poparcie. Jest ono dla mnie motywacją do dalszej, ciężkiej pracy na rzecz Szczecinka i jego mieszkańców