Archiwum aktualności

06.03.2020
Konkurs ofert Akcja Defibrylacja

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

05.03.2020
Wszystkie miasta dla Szczecinka

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi korzyści

04.03.2020
Dotacja na usunięcie azbestu

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinasowanie zadań związanych z usuwanie wyrobów zawierających azbest.

03.03.2020
Wskaż mocne i słabe strony BO

Informujemy, że na zakończenie drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Szczecinek 2020 chcemy wspólnie z Wami spojrzeć z perspektywy na to wszystko, co w ostatnich kilku miesiącach wydarzyło się przy jego realizacji.

02.03.2020
Kąpieliska w Szczecinku bez uwag

Informujemy, że w wyniku wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie „ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinek w 2020 roku” na okres 21 dni (tj. od dnia 06.02.2020 r. do 26.02.2020 r.) nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje jej zmiany.

02.03.2020
Budżet obywatelski rozstrzygnięty!

W piątek poznaliśmy oficjalne wyniki głosowania na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Pełna lista zwycięzców dostępna jest TUTAJ.