Ważne numery telefonów

Informacje w sprawie deklaracji (zmiany w deklaracji), wywozu odpadów oraz pojemników na odpady komunalne:

Magdalena Kubik       - nr tel. 94 37 141 51, pok. nr 111     m.kubik@um.szczecinek.pl

Katarzyna Wencław   - nr tel. 94 37 141 51, pok. nr 111     k.wenclaw@um.szczecinek.pl

Patrycja Zawistowska - nr tel. 94 37 140 91, pok. nr 111    p.zawistowska@um.szczecinek.pl

Informacja w sprawie dokonywania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Sylwia Bernatek - nr tel. 94 37 141 12, pok. nr 005                 s.bernatek@um.szczecinek.pl