Ważne numery telefonów


Nadzór nad stanem realizacji zadań związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami w Szczecinku prowadzi Wydział Komunalny Urzędu Miasta Szczecinek

Informacja w sprawie deklaracji (korekty deklaracji):

Magdalena Kubik - nr tel. 94 37 141 51, pok. nr 109

m.kubik@um.szczecinek.pl

Informacje w sprawie wywozu odpadów oraz pojemników na odpady komunalne:

Katarzyna Wencław - nr tel. 94 37 141 51, pok. nr 109

e-mail: k.wenclaw@um.szczecinek.pl

Informacja w sprawie dokonywania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Agnieszka Żuk - nr tel. 94 37 141 25, pok. nr 008

a.zuk@um.szczecinek.pl