Aktualności

02.04.2020
Miasto pomaga przedsiębiorcom!
Przedsiębiorcy mogą już składać wnioski o obniżenie, odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie czynszów za lokale
01.04.2020
Stanowisko Burmistrza ws. wyborów
D. Rak: - Nie widzę możliwości należytego przygotowania oraz przeprowadzenia w bezpieczny sposób wyborów
31.03.2020
Nowa opłata za wywóz śmieci!
Obowiązuje kwota 24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
31.03.2020
„Akcja defibrylacja” rozstrzygnięta
Burmistrz Miasta postanowił zlecić realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Społeczne Inicjatywy Młodzieży
30.03.2020
Wyniki konkursu na UTW
Burmistrz Miasta postanowił zlecić realizację ww. zadania Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku