Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z roku 2019

Termin umieszczenia ogłoszeniaNazwa zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
12.11.2019Wykonanie montażu i demontażu dekoracji świątecznych na terenie miasta Szczecinek19.11.2019
24.09.2019Remont mechaniczny nawierzchni bitumicznej ul. Toruńskiej w Szczecinku02.10.2019
12.09.2019Remont mechaniczny nawierzchni ul. Toruńskiej w Szczecinku20.09.2019
09.09.2019Budowa otwartych stref aktywności przy ul. Narutowicza i Kołobrzeskiej w Szczecinku16.09.2019
28.08.2019Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem rozbudowy ciągu komunikacyjnego Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku04.09.2019
05.06.2019Wykonanie jednego zabiegu aeracji mobilnej na j. Trzesiecko w 2019 roku13.06.2019
05.06.2019Budowa zatoki parkingowej na ul. Winnicznej w Szczecinku17.06.2019
04.06.2019Przebudowa ul. Akacjowej w Szczecinku - etap II11.06.2019
20.05.2019Dostawa montaż urządzeń zabawowych na place zabaw w Szczecinku27.05.2019
13.05.2019Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem hali sportowej przy SP1 w Szczecinku27.05.2019
04.04.2019Bieżące utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych na terenie Miasta Szczecinek w 2019 roku11.04.2019
28.03.2019Zakup sprzętu komputerowego04.04.2019
28.02.2019Budowa instalacji oświetlenia 6 obiektów na terenie miasta Szczecinek07.03.2019
28.01.2019Likwidacja ptasich gniazd wraz z zabiegami sanitarnymi04.02.2019
21.01.2019Dostawa loco Szczecinek narybku w roku 2019 (jezioro Trzesiecko i jezioro Wilczkowo)14.03.2019

Archiwum zamówień publicznych: