Aktualności

23.06.2021
Rusza ewidencja emisyjności budynków
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni
23.06.2021
Najlepsi sportowcy nagrodzeni
Nagrody wręczył wiceburmistrz Maciej Makselon
17.06.2021
Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
Za przyjęciem pierwszej uchwały głosowano 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu
16.06.2021
Zdecydują o absolutorium dla burmistrza
Sesja Rady Miasta rozpocznie się w czwartek o godzinie 9.00
10.06.2021
Zbiórka gabarytów
Zbiórka przeprowadzona będzie według harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00