Aktualności

17.06.2021
Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania
Za przyjęciem pierwszej uchwały głosowano 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu
16.06.2021
Zdecydują o absolutorium dla burmistrza
Sesja Rady Miasta rozpocznie się w czwartek o godzinie 9.00
10.06.2021
Zbiórka gabarytów
Zbiórka przeprowadzona będzie według harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic, w godz. 7.00 - 15.00
10.06.2021
Konkurs na wsparcie zadań publicznych
Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie, w terminie: do dnia 30 listopada 2021 r.
01.06.2021
Dofinansowanie obozów sportowych
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”