Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Pilskiej 30 w Szczecinku

Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Pilskiej 30 w Szczecinku

Fundusz Dopłat z BGK na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

- wartość projektu: 2 853 426,31 zł
- dofinansowanie: 1 264 000,00 zł
- realizacja: 2018 - 2019

W ramach realizacji projektu w budynku przy ulicy Pilskiej 30 utworzonych zostało 25 lokali mieszkalnych o powierzchni do 52m2