Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku

Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku

Dane przedsięwzięcia:

  • rodzaj przedsięwzięcia: zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na ogrzewalnię;
  • rodzaj tworzonego zasobu/rodzaj zasobu dostosowanego do standardów: ogrzewalnia
  • adres przedsięwzięcia: Szczecinek, ul. Wodociągowa 6A.
  • liczba miejsc w schronisku dla bezdomnych, noclegowni lub ogrzewalni utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia: 8 miejsc.
  • powierzchnia użytkowa schroniska dla osób bezdomnych, noclegowni lub ogrzewalni/ /zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych do 61,26m2

- wartość projektu: 530 617,45 zł
- dofinansowanie: 424 493,96 zł

Planowana realizacja od 11.2022 do 11.2023r.